Marketing

Intrastat – co trzeba o nim wiedzieć

Intrastat – co trzeba o nim wiedzieć

Przy wymianie handlowej w UE nie ma żadnych dodatkowych obciążeń celnych i specjalnych obowiązków, dlatego też nie różni się ona niczym od zwykłych transakcji krajowych. Przy przekroczeniu ustalonych progów sprzedażowych niezbędne będzie jednak złożenie stosownej deklaracji Intrastat, dlatego też warto dowiedzieć się czym ona w rzeczywistości jest.

Intrastat – co trzeba wiedzieć?

Intrastat najprościej rzecz mówiąc to europejski system statystyczny, który skupia się na zbieraniu informacji na temat wewnątrzwspólnotowego obrotu różnorodnymi towarami. Intrastat działa od 1993 roku, a polskich przedsiębiorców obowiązuje od 2004 roku. Na bardzo podobnej zasadzie działa system Ekstrastat, który z kolei zbiera informacje na temat wymiany handlowej pomiędzy krajami UE, a krajami trzecimi.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji Intrastat?

Jak wspomniano we wstępie nie każdy przedsiębiorca, który dokonuje wymiany handlowej w UE zobowiązany jest do składania deklaracji Intrastat. Deklaracja dotyczy wyłącznie czynnych płatników VAT, którzy przekroczą ustalone progi. Warto wspomnieć również o tym, że w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej mogą obowiązywać nieco inne progi. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, aby na bieżąco śledzić progi (ustalane co rok) w kraju, w którym jesteśmy zarejestrowani jako płatnik VAT. W Polsce za ustalanie progów odpowiada Główny Urząd Statystyczny. W przypadku wywozu produktów aktualne progi wynoszą 2 000 000 zł. Jeżeli transport międzynarodowy dotyczy wyłącznie przywozu to wówczas obowiązuje nas próg 4 000 000 zł. Istnieje również próg szczegółowy (wywóz – 108 000 000 zł, przywóz – 65 000 000 zł). Przy jego przekroczeniu firmy zobowiązane są do przekazania bardziej szczegółowych danych dotyczących poszczególnych transakcji.

Fachowa pomoc przy składaniu deklaracji Intrastat?

Składanie deklaracji Intrastat nie jest niestety tak prostym zadaniem, jakby to mogło wydawać się na pierwszy rzut oka. Aby uniknąć problemów warto skorzystać z usług agencji celnych, które coraz częściej oferują swoim klientom fachowy outsourcing. Pamiętać należy również o tym, że przepisy zmieniają się co roku. Korzystając z pomocy zewnętrznych firm nie trzeba na bieżąco śledzić wszelkich zmian. Jest to bardzo wygodne i niesłychanie praktyczne rozwiązaniem, dzięki któremu można zaoszczędzić sporo cennego czasu, pieniędzy i nerwów. Agencja celna samodzielnie sporządza deklarację Intrastat na postawie dostarczanych faktur i dokumentów. Agencje celny oferują swoim klientom również specjalistyczne doradztwo w sprawach obrotu towarowego w UE. Fachowa pomoc może przydać się również przy sporządzaniu deklaracji podsumowujących VAT. Wiele agencji celnych oferuje dodatkowo archiwizowanie wszystkich danych, które przekazywane są do izby celnych.

Kiedy składamy deklarację Intrastat?

Deklarację za dany okres sprawozdawczy zgodnie z przepisani należy złożyć nie później, niż do 10 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprawozdawczym. Jeżeli 10 dzień przypada na niedzielę albo dzień ustawowo wolny od pracy to termin automatycznie wydłuża się do najbliższego dnia roboczego. Agencja celna zajmuje się nie tylko opracowanie deklaracji Intrastat, ale również przekazywaniem jej do stosownej izby celnej. Doświadczeni specjaliści mogą nas także reprezentować przed izbą celną przy składaniu ewentualnych wyjaśnień.

Udostępnij

O autorze

Projekt: WGM